Ordningsregler

Vid frågor kontakta receptionen.

Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra camparnas trevnad och det åligger dig som gäst att känna till ordningsreglerna. 

Detta gäller inom området:

1. Marstrands familjecamping är en SCR-ansluten campingplats.

2. Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på SCR-anslutna campingplatser.

3. Marstrands familjecamping är en familjecamping med en åldersgräns på minimum 25 år. (Undantag kan göras vid familj.)
För övriga sällskap gäller att minst 2 personer i sällskapet är 25 år.​​​​​​​

4. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Meddela direkt vid ankomsten om du har med dig extra tält, båt etc.

5. Vid incheckning skall giltigt Camping Key Europe visas upp. Saknas sådant kan receptionen aktivera gammalt kort eller utfärda nytt kort inför incheckning.

6. Avgifter. Se separat prislista.

7. Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

8. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & minst trafikförsäkrade. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud.

9. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen.

10. En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet. Mellan kl 23.00 – 07.00 skall det vara tyst på campingplatsen.
Oavsett tidpunkt så spelar vi inte musik för våra grannar. Även dagtid skall lugn och ordning råda.

11. Campingvärden och dennes personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem.

12. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.

13. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna utan särskilt tillstånd. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.

14. Tillse att gasol- och el-utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

15. Biltvätt är ej tillåtet på campingområdet.

16. Det är förbjudet att släppa in andra gäster med hjälp av sitt personliga access kort.

17. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

18. Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats i andra hand.

19. Naturligtvis är alla typer av skjutvapen, liksom fyrverkerier, pilbågar, pilkastning etc ej tillåtna.

20. Hjälp barnen att hitta de platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.

21. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel, rasta den på anvisad plats eller utanför området och plocka upp efter den.

22. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

23. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna som finns inom området.

24. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

25. Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena och i några av stugorna. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3000 kr.

26. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. För stugor gäller kl 12.00. 
Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.

27. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

28. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan, i undantagsfall, tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas och vederbörandes campingkort KAN SPÄRRAS.

29. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

30. Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

31. Inga engångs-grillar är tillåtna på campingen. Grillar måste vara minst 30 cm höga.

32. Laddning av elbilar får inte göras via campingens elanslutningar.